Number of the records: 1  

Most (Okoř, Česko)

 1. Corporate nameMost (Okoř, Česko)
  Other nameŽelezniční most (Okoř, Česko)
  Place Okoř (Česko)
  Origin1873
  Personalities Muzika, Jan - železniční stavitel
  DescriptonKamenný železniční most přes údolí Zákolanského potoka na trati z Prahy-Smíchova přes Hostivice do Slaného. - Do provozu uveden v r. 1873. Autor projektu Jan Muzika. - Neobvykle konstrukčně řešen. Údolí překračuje dvěma oblouky o průměru cca 7,5 m, svedenými na střední kónický pilíř o výšce 12,2 m, zakončený římsou. Pilíř byl založen na trámový rošt, namísto krajních opěr na obou koncích mostu vyzděné vždy dvě uzavřené komory, navazující na těleso železničního náspu. Síla stěn komor směrem vzhůru klesá. Zdivo mostu je z lomového kamene místního původu, klenáky oblouků a nároží pilířů jsou z opracovaných pískovcových kvádrů. Zabradlí zděné s parapetem završeným deskami z pískovcových kvádrů. - Most mírně zakřiven, trať na mostě mírně klesá. Celková výška proto kolísá, uprostřed dosahuje cca 19 m. - Most se dochoval do současnosti v původním stavu nedotčen modernizacemi. Jediným zásahem bylo stažení cviklů železnými táhly. - Technický stav mostu dnes poměrně špatný.
  Keywordsmosty * železniční mosty * technické památky * kamenné památky
  CitationPEŠTA, Jan. Vybrané památkově hodnotné železniční mosty ve středních Čechách. Památky středních Čech, 2001, roč. 15, č. 1, s. 26-27.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  Most (Okoř, Česko)

  corporation

Number of the records: 1