Number of the records: 1  

Most (Strachovice, Česko)

 1. Corporate nameMost (Strachovice, Česko)
  Other nameŽelezniční most (Strachovice, Česko)
  Place Strachovice (Česko)
  Events1899 - most uveden do provozu
  DescriptonŽelezniční most přes údolí Javornice u bývalého Kočkova mlýna jihovýchodně od Čisté. - Do provozu společně s tratí z Rakovníka do Mladotic uveden v r. 1899. - Délka mostu: 105 m, rozpětí: 57 m, maximální výška nad dnem údolí: 25,7 m. Na obou koncích mostu je vždy jedno pole, zaklenuté půlkruhovým obloukem o rozpětí 12,5 m. Klenby dosedají na vnitřní straně na kónické pilíře, na vnější straně jsou svedeny do okrajních opěr. Krajní části jsou provedeny z kamenného zdiva s kvádrovým obkladem. Střední otvor nad vlastním údolím přemostěn ocelovým nýtovaným vazníkem girlandovitého tvaru (s obloukovou dolní pásnicí) s horní mostovkou. - Most dnes již nepoužívaný.
  Keywordsmosty * železniční mosty * technické památky
  CitationPEŠTA, Jan. Vybrané památkově hodnotné železniční mosty ve středních Čechách. Památky středních Čech, 2001, roč. 15, č. 1, s. 29.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1