Number of the records: 1  

Kostel sv. Jakuba Většího (Minice, Kralupy nad Vltavou, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Jakuba Většího (Minice, Kralupy nad Vltavou, Česko)
  Place Minice (Kralupy nad Vltavou, Česko)
  Events1352 - písemně připomínán
  1888 - novorenesančně opraven
  1995 - započata rekonstrukce
  DescriptonFarní kostel na mírném návrší nad pražskou silnicí, obklopen 8 m vysokou zdí a původně i hřbitovem (do r. 1829). Jako gotický kostel písemně připomínán v r. 1352, barokně a klasicistně upravován v l. 1668-1678 a v 18. stol.; v r. 1837 zvýšena a upravována věž; novorenesančně celkově opraven v r. 1888 (rok uveden nad portálem vchodových dveří). - Jednolodní, obdélný s užším obdélným pětiboce uzavřeným gotickým presbytářem. Ten sklenut křížovou žebrovou klenbou, upravován ve 2. pol. 18. stol. U severní strany presbytáře je k lodi přisazena věž, přistavěná až na poč. 16. stol. Loď plochostropá, v r. 1713 ji nechal prodloužit farář Ignác Pesch. Kruchta na dvou sloupech podklenuta křížovým. Sakristie sklenuta jedním polem křížové žebrové klenby sbíhající na konsole s lidkými obličeji. - Zařízení: hlavní oltář z konce 18. stol., boční oltář Ukřižování z 2. pol. 18. stol. Od 18. stol. na věži umístěny železné věžní hodiny. - V l. 1995-2001 proběhla celková rekonstrukce kostela. Odhaleny polychromované gotické omítky (umístěny v Městském muzeu v Kralupech) a gotické okno zazděné při barokizaci kostela. - Před kostelem socha sv. Jana Nepomuckého a vedle kostela fara.
  Keywordskostely * gotika * baroko * klasicismus * novorenesance * věže * věžní hodiny * sochy * fary * rekonstrukce
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 137.
  STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou: městské části a blízké okolí v minulosti a ve vzpomínkách. Kralupy nad Vltavou: Tomáš Fábin, 2004, s. 221-223.
  STUPKA, Josef. Zajímavosti o Kralupech nad Vltavou. Kralupy nad Vltavou: Tomáš Fabián, 2003. s. 201-204.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1