Number of the records: 1  

Kostel Českobratrské církve evangelické (Libčice nad Vltavou, Česko)

 1. Corporate nameKostel Českobratrské církve evangelické (Libčice nad Vltavou, Česko)
  Other nameEvangelický kostel (Libčice nad Vltavou, Česko)
  Place Libčice nad Vltavou (Česko)
  Origin16.04.1863 - položen základní kámen
  Events22.10.1867 - kostel vysvěcen
  DescriptonPůvodně docházeli evangelíci z Libčic do sboru v Ledčicích. V r. 1833 zde byla zřízena kazatelská stanice, v r. 1873 založen filiální sbor, který byl nakonec od r. 1899 samostatný. Základní kámen k novému kostelu byl položen již v r. 1863, dokončen byla až r. 1867. - Jedná se o pseudorománský, obdélný, polokruhem ukončený kostel, s čtyřbokou věží v ose průčelí. Boční průčelí mají tři okenní osy, okna mají půlkruhové záklenky. Na průčelí umístěna deska s reliéfem Mistra Jana Husa. - vedle kostela postavena fara z r. 1889. Kostel opravován na počátku 20. stol. a v pol. 60. let.
  Keywordskostely * novorománský sloh * evangelíci * sbory * Českobratrská církev evangelická
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 233.
  KLIMENT, Vladimír, VOJTÍŠKOVÁ, Jana. Církevní a duchovní život. In 1000 let města Libčice na Vltavou. Libčice nad Vltavou: Městský úřad, 1993, s. 44-49.
  NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Praha: Kalich, 2009, s. 261-262.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  Kostel Českobratrské církve evangelické (Libčice nad Vltavou, Česko)

  corporation

Number of the records: 1