Number of the records: 1  

Kaple Panny Marie Pomocné (Kouřim, Česko)

 1. Corporate nameKaple Panny Marie Pomocné (Kouřim, Česko)
  Place Kouřim (Česko)
  Events21.04.1421 - upáleni mniši
  1727 - vystavěna kaple
  Personalities Santini, Jan Blažej, - barokní architekt
  DescriptonNa západní straně historického centra města, původně za městskými hradbami před bývalou Olešskou branou. - Původně zde bývalo městské popraviště, 21.4.1421 údajně na tomto místě ve smolných sudech upálili husité pět cisterciáckých mnichů z bývalého proboštství sv. Martina. Na jejich památku nechali (vlastním nákladem) kouřimský děkan Antonín Jan March a opat sedleckého kláštera Ota Zahrádecký v l. 1724-1727 vystavět kapli Panny Marie Pomocné. Původní projekt od architekta Jana Blažeje Santiniho ve výsledné realizaci zmodernizoval neznámý stavitel (Filip Spannbrucker?). - Barokní kaple postavená na symbolickém půdorysu pravidelného pětiúhelníku (pět umučených mnichů) s konkávními rustikálními nárožími, zvýrazněnými pásovou bosáží. Všechna průčelí stavby jsou jednoosá, v horní části prolomená obdélnými, obloukově ukončenými okny, doplněnými volutovým vykrojením a výraznými lichoběžníkovými klenáky. Vstupní portál v severním průčelí zdoben mohutnou supraportou, tvořenou zvlněnou římsou s bohatě členěným klenákem. Nad výraznou korunní římsou stavba vrcholí zvonovitou kopulí s pěti vikýři, kterou završuje pětiboká lucerna s křížem, doplněným symbolickým motivem pěti hvězd. Vnitřní prostor sklenut kopulí. - V současné době kaple bez vnitřního zařízení. Protějšková sousoší sv. Jáchyma s Pannou Marií a sv. Josefa s Ježíškem od Františka Martina Katterbauera z doby po r. 1727, která původně stála ve výklencích po stranách oltáře, jsou od r. 1951 uložena v muzeu. - Generální oprava kaple proběhla v r. 1993. - Pro veřejnost zpřístupněna pouze ve výjimečných případech.
  Keywordskaple * pamětní kaple * baroko * mniši * husité
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 123.
  Město Kouřim: historie [online]. c2010. [cit. 2010-09-01]. Dostupné z: http://www.kourim-radnice.cz/.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-09-01]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kourim/kaple-panny-marie-pomocne.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (5) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.