Number of the records: 1  

Stříbrný oltář (Svatá Hora, Příbram, Česko)

 1. Corporate nameStříbrný oltář (Svatá Hora, Příbram, Česko)
  Other nameOltář Panny Marie svatohorské (Svatá Hora, Příbram, Česko)
  Place Svatá Hora (Příbram, Česko), Kostel Panny Marie
  Origin1684 - započaty práce na oltáři
  Events1759 - dokončena přístavba skupiny Nejsvětější Trojice
  1772 - oltář zvýšen o zadní stěnu s pilastry
  DescriptonHlavní oltář v poutním kostele Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. - Raně barokně rokokový oltář postupně budovaný od r. 1684 do r. 1775. - Výška mensy: 0,98 m; hořejší část nad mensou: 6,68 m. Před mensou stojí stříbrné, částečně zlacené antipendium z r. 1686, darované nejvyšším českým purkrabím, hrabětem Adolfem Šternberkem. Uprostřed znak Šternberků, po bocích barokní prolamované rozviliny (množství větů a lístků) na červené půdě. Na mense uprostřed umístěn barokní tabernákl (svatostánek k ochraně Eucharistie) zhotovený r. 1684 (nebo 1688) příbramským měšťanem francouzského původu, Ludvíkem Alisem. Po obou stranách tabernáklu je stříbrné schodovité podsvícní, darované r. 1686 hraběnkou Zuzanou Polyxenou Martinicovou. Přední strana zdobena rozvilinami od malostranského zlatníka Jana Koglera. Stříbrné svícny pořízeny z majetku kostela v r. 1685. Na tabernáklu umístěna zasklená stříbrná skříňka, chránící sošku Panny Marie Svatohorské. Skříňku darovala hraběnka Marie Kateřina Strozziová r. 1685. Stříbrnou stěnu za svícny (s barokními reliéfy Ecce Homo a Bolestná Panna Marie) zhotovil r. 1746 Josef Seitz z Prahy. - Oltář v této pobobě byl vzhledem k výšce stěny kostela nízký, proto byl vyzván pražský sochař Jan Antonín Quitteiner, aby vypracoval návrh na zvýšení oltáře. Podle Quitainerova návrhu potom v l. 1758-1759 zhotovil pražský zlatník Kašpar Gschwandtner skupinu Nejsvětější Trojice ozářenou paprsky. - V r. 1722 vytvořil zlatník Antonín J. Thym z Malé Strany mezi skříňku se soškou a skupinu Nejsvětější Trojice čtyřdílnou stěnu s pilastry, střední vrcholovou kartuší a hlavami andílků. V této podobě zůstal oltář dodnes. - Před oltářem visí dvě stříbrné lampy. První hrubší je práce z r. 1673, druhá, jemnější, se třemi kartušemi s tepanými reliéfy Madony, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého, z r. 1702. Mramorová mřížka z r. 1910, dlažba z kelhaimských dlaždic položena r. 1912. Zábradlí před oltářem secesní, kovové, z l. 1913-1914, provedené podle návrhu prof. R. Němce odbornou zámečnickou školou v Hradci Králové.
  Keywordsoltáře * sochy * mariánské památky * stříbro
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 184.
  Poutní místo Svatá Hora. [Plzeň]: Laiwa, [1990?], s. 23-24.
  See also related Panna Marie Svatohorská
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora, Příbram, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1