Number of the records: 1  

Chvatěruby (hrad)

 1. Corporate nameChvatěruby (hrad)
  See also Chvatěruby (zámek)
  Place Chvatěruby (Česko)
  Events1222 - první zmínka o tvrzi
  1467 - hrad dobyla vojska pražanů
  DescriptonNa ostrožně nad řekou. - Ve Chvatěrubech stávala ve 13. stol. tvrz. R. 1222 na ní sídlil Rydkéř z Chvatěrub, v l. 1366 a 1371 Jakeš Bolkův. Zajícové z Hazmburka ji v 15. stol. přestavěli na poměrně mocný hrad s vodními příkopy. Součástí hradu byl např. i bastion pro umístění velkého praku. V r. 1467 byl hrad obléhán a dobyt ve prospěch krále Jiřího z Poděbrad pražským vojskem. R. 1469 král daroval chvatěrubský hrad svému příteli Řehořovi z Hausburku, který zde chtěl trávit zbytek svého života (k tomu ale nedošlo). Snad od r. 1505 vlastnili hrad Chvatěrubští z Lestkova, r. 1544 si hrad s okolními vesnicemi nechal do obnovených zemských desek připsat Zikmund Chvatěrubský z Lestkova. V r. 1561 ještě na hradě sídlili bratři Albrecht a Oldřich Kunšové z Lukovec. Další majitel panství, Jan z Valdštejna na Hrádku, se rozhodl pro stavbu nového zámku. Na ostrožně na části starého hradu vystavěl novou, renesanční budovu. - Dnes z původního hradu zůstala pouze malebná zřícenina s částí opevnění.
  Keywordstvrze * hrady * zámky * majitelé hradu * renesance * zříceniny
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 271-273.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 555.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 240.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1