Number of the records: 1  

Gymnázium Karla Čapka (Dobříš, Česko)

 1. Corporate nameGymnázium Karla Čapka (Dobříš, Česko)
  Other name(Earlier heading) Gymnázium (Dobříš, Česko)
  Place Dobříš (Česko), Školní 1530
  Origin1953 - založena střední všeobecně vzdělávací škola
  Events1969 - škola přeměněna na gymnázium
  1995 - název Gymnázium Karla Čapka
  DescriptonV r. 1953 vznikla v Dobříši (tehdy okresním městě) jedenáctiletá střední všeobecně vzdělávací škola, umístěná v budově bývalé chlapecké a dívčí měšťanské školy na Komenského náměstí. V l. 1960-1961 přeměněna na dvanáctiletou střední školu, v r. 1965 přestěhována do jednoho z pavilónů nově otevřené 2. základní devítileté školy. V l. 1961-1969 přeměněna na Střední všeobecně vzdělávací školu a r. 1969 již na gymnázium. V r. 1982 získalo gymnázium vlastní samostatnou školní budovu. Ve školním roce 1989/90 bylo na gymnáziu zahájeno víceleté studium, z kapacitních důvodů byla budova v r. 1996 rozšířena o nástavbu nad prostorem šaten. - 22.11.1994 byl škole propůjčen čestný název Gymnázium Karla Čapka, který užívá od r. 1995. - V r. 2003 oslavilo gymnázium 50. výročí své existence.
  Keywordsstřední školy * gymnázia * víceletá gymnázia
  CitationGymnázium Karla Čapka : historie školy [online]. [cit. 2005-06-30]. Dostupné z: http://www.gymkc.cz/.
  50 let Gymnázia Karla Čapka Dobříš : z historie školy [online]. [cit. 2005-06-30]. Dostupné z: http://50let.gymkc.cz/.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1