Number of the records: 1  

Základní škola Bedřicha Hrozného (Lysá nad Labem, Česko)

 1. Corporate nameZákladní škola Bedřicha Hrozného (Lysá nad Labem, Česko)
  Place Lysá nad Labem (Česko), náměstí Bedřicha Hrozného 12
  Events1255 - první zmínka o škole v Lysé
  DescriptonTzv. Stará škola. Nejstarší budovou ve městě. - První zmínka o škole v Lysé je z r. 1255, tehdy se jednalo o školu farní. Další záznam o škole je v souvislosti s rozvojem Lysé za královny Guty (Jitky) r. 1293. V r. 1666 byla poničena při velkém požáru města. R. 1742 zakoupil majitel lyského panství hrabě František Karel Rudolf Sweerts-Sporck domek sousedící se školou (tzv. Rieglův dům), obě budovy nechal zbořit a na jejich místě vystavět novou jednopatrovou školní budovu. Stavba byla dokončena v r. 1745. V r. 1845 při oslavách 100. výročí postavení školní budovy byla nad hlavním vchodem umístěna mramorová deska s nápisem: "Jako ozdoba zlatá moudrému jest učení". Nová budova školy byla přistavěna v r. 1880. Protože ale brzy kapacitně nevyhovovala, byla v r. 1895 stará budova z r. 1745 stržena a školní budova dostavěna do dnešní podoby. - V r. 1932 byla z kapacitních důvodů základní škola v Lysé rozšířena, získala novou školní budovu měšťanské a obecné školy chlapecké v lokalitě Na Písku, která získala čestný název Masarykova škola, na nynějším Školním náměstí (tzv. Staronová škola). Tato škola byla slavnostně otevřena r. 1936 ale zůstala jen torzem, její výstavbu přerušila druhá světová válka. Po válce se škola začala budovat znovu. V l. 1955-1963 zde sídlila také střední všeobecně vzdělávací škola (potom přestěhována do Nymburské budovy gymnázia). V r. 1976 byla Masarykova škola spojena se Základní školou B. Hrozného.
  Keywordsškoly * základní školy * základní školy s rozšířeným vyučováním * jazykové školy
  CitationMěsto Lysá : Lysatour [online]. [cit. 2007-09-07]. Dostupné z: http://tour.mestolysa.cz.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  corporation

  corporation

Number of the records: 1