Number of the records: 1  

Kostel Narození Panny Marie (Benátky nad Jizerou, Česko)

 1. Corporate nameKostel Narození Panny Marie (Benátky nad Jizerou, Česko)
  Place Benátky nad Jizerou (Česko)
  Origin1349
  Events20. l. 16. stol. - kostel opraven a renesančně zaklenut
  1702 - přistavěna věž
  DescriptonNa vyvýšenině v severní části města, spojen se zámeckou budovou. - Gotický kostel založen spolu s cyriackým klášterem r. 1349 Janem mladším z Dražic jako klášterní honosný kostel. Během husitských válek patrně poškozen, snad i vypálen. Za Fridricha z Donína ve 20. l. 16. stol. původní poškozená klenba zbořena a kostel nově zaklenout klenbou výrazně nižší než byla původní. Na přelomu 17. a 18. stol. přistavěna barokní věž s ochozem a celá chrámová loď byla poněkud prodloužena. - Jedná se o obdélnou stavbu s opěráky, polygonálně uzavřenou, s hranolovou dvoupatrovou barokní věží (z r. 1702) s ochozem a cibulí na západní straně, při ústí spojující chodby. Při severním boku závěru sakristie a depozitář. Na západní straně kostel spojen krytou, jednopatrovou chodbou na arkádách s budovou zámku. Vnitřek kostela sklenut valenou renesanční klenbou s hřebínky na přízední pilíře, závěr sklenut paprsčitě (v koutech závěru původní svazky gotických hruškovitých přípor s naturalisticky zdobenými hlavicemi ze druhé poloviny 14. stol.). Nástěnný kamenný sanktuář ze 14. stol. se znakem pánů z Dražic. Kruchta zděná, na třech arkádách. - Zařízení: vrcholně barokní, z poloviny 18. stol. Řezbářské práce z okruhu M. B. Brauna, př. hlavní oltář (s obrazem Nanebevzetí Panny Marie od J. Hellicha z r. 1884); dva boční protějškové oltáře sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého. Pod kruchtou 4 náhrobky (1 znakový, 3 figurální) majitelů benáteckého panství; dřevěný epitaf Jana z Werthu (Wörthu). - Díky úpravám okolí je dnes vnitřek kostela pod úrovní okolního terénu. Vrstva navážek skryla i starý hřbitov, kdysi obklopující kostel.
  Keywordskostely * farní kostely * klášterní kostely * křižovníci s červeným srdcem * zámecké kostely * náhrobky * zrušené hřbitovy * gotika * renesance * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 53-54.
  BENEŠ, Luděk. Církevní památky v Benátkách. Zpravodaj Benátecka, 8.12.2011, roč. 35, č. 12, s. 19.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (12) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1