Number of the records: 1  

Kostel sv. Jakuba Většího (Kněževes, Rakovník, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Jakuba Většího (Kněževes, Rakovník, Česko)
  Place Kněževes (Rakovník, Česko)
  Events1318 - první zmínka o kostele
  1718 - kostel vyhořel
  1721 - postaven dnešní kostel
  Personalities Kaňka, František Maxmilián - stavitel
  DescriptonNa bývalém hřbitově uprostřed náměstí, na ostrůvku obklopeném rybníkem. - Až do r. 1821 byl kostel spojen s návsí jedinou lávkou, krytou šindelovou střechou. Kostel i hřbitov chránila zeď, která byla zbourána na počátku 20. stol. Mohutnost opevnění (kostel plnil funkci kostelce) svědčí o starobylosti kostela. - Není známo, kdy byl kostel postaven, r. 1318 zmiňován jako farní. Během husitských válek opanovali Kněževes kněží pod obojí a vydrželi zde až do třicetileté války. Teprve r. 1629 sem byl definitivně dosazen katolický farář. V r. 1718 kostel vyhořel, Jan Josef hrabě z Valdštejna nechal r. 1721 na jeho místě postavit nový barokní kostel, podle návrhu F. M. Kaňky. – Jednolodní kostel s čtvercovým, polokruhově uzavřeným presbytářem s věží po severní straně. Stěny členěny lizénami a rámci v omítce, pravoúhle rámovaná okna završena segmentem. Na nárožích štítu současné kamenné sochy sv. Jakuba a sv. Ondřeje, uprostřed ve výklenku socha sv. Josefa. Presbytář zaklenut plackou a konchou, sakristie v podvěží valenou klenbou, loď třemi poli valené klenby. Stěny členěny plochými pilastry; kruchta podklenuta křížově. - Zařízení: hlavní oltář tabernáklový, se skupinou Ukřižovaní, z r. 1734; dva protějškové boční oltáře Panny Marie a sv. Václava; oltáře sv. Ondřeje a sv. Anny; kazatelna; hladká cínová křtitelnice na původním kamenném podstavci z r. 1510. Ve věži kostela zavěšeny čtyři zvony. – Kostel tvoří komplex s farní budovou, hospodářskými budovami, ohradní zdí a vodním příkopem.
  Keywordskostely * farní kostely * kostelce * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 73.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 131-132.
  HARTLOVÁ, Markéta. Kněževes ve slavných stavbách. Raport. 2016, roč. 26, č. 40, s. 3.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - ARTICLES

Map

Kostel sv. Jakuba Většího (Kněževes, Rakovník, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°8'46.89"N, 13°38'7.49"E

GPS: 50°8'46.89"N, 13°38'7.49"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.