Number of the records: 1  

Kostel sv. Vavřince (Nezabudice, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Vavřince (Nezabudice, Česko)
  Place Nezabudice (Česko)
  Events1250 - první zmínka o kostelu
  1708 - barokní přestavba kostela
  1800 - empírová úprava
  DescriptonNa malé vyvýšenině uprostřed obce. - První písemná zpráva o kostelu v Tilia Plasensis z r. 1250, fara zmiňována r. 1352. Oprava kostela za arciknížete Ferdinanda Tyrolského, tehdy také kostel osazen prvním zvonem. Další oprava kostela za hraběte z Valdštejna r. 1708. Za Fürstenberků u kostela r. 1787 opětně zřízena lokalie, na faru povýšena až v r. 1856. - Jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně a s věží vestavěnou v západní průčelí. Vnějšek kostela (upravený empírově) členěn pásy v omítce a půlkruhovými okny. Presbytář zaklenut polem valené klenby, sakristie hmotnou valenou klenbou, loď plochostropá s kruchtou na dvou pilířích, podvěží zaklenuto křížově. - Zařízení: hlavní oltář zdobený sloupy, z 18. stol., s obrazem sv. Vavřince a sv. Václava od L. J. Bernarda; boční oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava od J. Kroupy; druhý boční oltář s obrazy Srdce Ježíšova a sv. Kateřiny od J. Hellicha; rokoková kazatelna (přenesená sem r. 1792 z kostela u Hybernů v Praze). - Ve věži kostela zavěšeny dva zvony.
  Keywordskostely * fary * zvony * gotika * baroko * empír
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 473.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 62.
  See also related Zvony (Nezabudice, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.