Number of the records: 1  

Kostel sv. Bartoloměje (Rakovník, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Bartoloměje (Rakovník, Česko)
  Place Rakovník (Česko), Husovo náměstí
  Events1422 - kostel pobořen
  1896 - dokončena devítiletá oprava kostela
  1934 - mozaikový obraz Piety
  200112 - přestěhován barokní oltář
  Personalities Mocker, Josef - stavitel
  Reysek, Matyáš - sochař
  Köhler, Jano, - malíř
  DescriptonNa východní straně náměstí. - Postaven ve druhé polovině 14. stol. na místě původního románského kostela sv. Mikuláše, pobořen a přestavěn v první polovině 15. stol. V l. 1802-1845 zavezeny hradební příkopy okolo kostela. Obnoven stavitelem Josefem Mockerem. - Jedná se o téměř čtvercové trojlodí s převýšenou hlavní lodí, dlouhým pětiboce uzavřeným presbytářem se sakristií (původně kaple Panny Marie), nad ní nízká hranolová věž. Západní průčelí se dvěma přistavěnými šestibokými věžičkami. V ose portál od pražského mistra Víta, se štítky s monogramem Vladislava II., nad ním renesanční kamenný znak města. Okna vysoká hrotitá, s pozdně gotickými kružbami. Presbytář zaklenut třemi poli křížové klenby, sakristie dvěma poli křížové klenby ze 14. stol., trojlodí křížovou žebrovou klenbou na dva páry pilířů. - Zařízení: hlavní novogotický oltář z r. 1875 od řezbáře J. Heidelberga z Prahy; dva boční oltáře; hladké lavice ze 17. stol.; kamenná pozdně gotická kazatelna s výzdobou od Matěje Rejska z r. 1504; cínová křtitelnice s pozdně gotickými figurálními reliéfy od zvonaře Jana z r. 1490. Figurální a znakové náhrobky ze 16. a 18. stol., ornamentálně malovaná okna od J. Sylvatera z Prahy z r. 1894. - V r. 1934 byl mezi vnější opěrné pilíře zasazan unikátní obraz Piety z rakovnické řezané mozaiky podle návrhu malíře Jano Köhlera. V prosinci 2001 do boční lodi umístěn zrestaurovaný barokní oltář zasvěcený sv. Vojtěchovi z poutního kostelíka v Kounově. - Vedle kostela zvonice.
  Keywordskostely * zvonice * náhrobky * oltáře * církevní obrazy * mozaiky * gotika * renesance
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 213-214.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 325.
  JURKOVÁ, Marcela. Oltář se přestěhuje. Mladá fronta Dnes. 27.11.2001, roč. 12, č. 276, Střední Čechy Dnes [příloha], s. [D/1].
  See also related Zvonice (Rakovník, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (34) - ARTICLES

Map

Kostel sv. Bartoloměje (Rakovník, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°6'13.37"N, 13°43'59.17"E

GPS: 50°6'13.37"N, 13°43'59.17"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.