Number of the records: 1  

Kostel sv. Petra a Pavla (Řevničov, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Petra a Pavla (Řevničov, Česko)
  Place Řevničov (Česko)
  Events1352 - první zmínka o kostelu
  1857 - kostel opět farním
  DescriptonVe spodní části obce nedaleko návsi, po pravé straně silnice do Mšece. - Datum založení není známé, v r. 1352 však byl již farním kostelem. Patrně za husitských válek farní úřad v Řevničově zrušen, kostel přifařen k Novému Strašecí. Původně gotický kostel v polovině 18. stol. barokně přestavěn. - Jednolodní, obdélná stavba s obdélným polygonálně ukončeným presbytářem s bočními čtvercovými sakristiemi a s hranolovou věží v západním průčelí. Třípatrová věž s opěráky v nárožích a s klíčovými střílnami; horní barokní nástavba členěna ozdobnými rámci a obdélným, segmentem ukončeným oknem; stanová helmice. V lodi obdélná, segmentem ukončená okna, v závěru presbytáře odstupněné. Loď i presbytář plochostropé, severní sakristie sklenuta plackou, jižní sakristie valenou klenbou; triumfální oblouk polokruhový.- Zařízení: barokní, hlavní oltář rámový z doby okolo r. 1700, s obrazem sv. Petra a Pavla a obrazem Korunování Panny Marie. Boční oltáře z konce 17. stol. barokní kazatelna a pozdně barokní kamenná křtitelnice. - V r. 1996 byla opravena fasáda kostela, upraveno bylo také okolí kostela.
  Keywordskostely * fary * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 284.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 96.
  ZOUBEK, Václav, PÁSKOVÁ, Marcela. Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-96. Rakovník: Rabasova galerie, 1997, s. 70.
  See also related Fara (Řevničov, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Regional documents - books
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.