Number of the records: 1  

Kostel sv. Vavřince (Senomaty, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Vavřince (Senomaty, Česko)
  Place Senomaty (Česko)
  Origin1233 - přibližné datum vzniku
  Events1885 - úprava kostela
  1996 - oprava kostela
  DescriptonNa severením okraji obce, na bývalém hřbitově. - Kaple stejného jména podle některých pramenů v Senomatech uváděna již ve 12. stol. Po r. 1233 již uváděn kostel, který byl po r. 1327 povýšen na farní. Na počátku husitských bouří kostel vypálen a kněz vyhnán. V 16. stol. kostel opraven, po r. 1620 opět zpustošen, vlastní kněz dosazen až v r. 1813. - Raně gotický, jednolodní kostel s pětiboce zakončeným presbytářem se sakristií po severní straně a s pozdější předsíní v západním průčelí. Po jižní straně kostela volně stojící hranolová zvonice. V západním průčelí hrotitý portál; v presbytáři, podepřeném jednou odstupněnými vysokými opěrnými pilíři s římsou, hrotitá okna. Presbytář a loď zaklenuty křížovou žebrovou klenbou. Široký hrotitý triumfální oblouk s okoseným ostěním; barokní zděná kruchta na dřevěných sloupech; předsíň plochostropá. - Zařízení: novogotické, v podvěží rustikální obraz sv. Václava, varhany z poloviny 18. stol. Oboustranně malovaná pozdně gotická archa dnes v expozici na hradě Křivoklát. - V r. 1996 provedena oprava kostela (výměna krytiny a nové oplechování konstrukce věžičky). - U kostela dřevěná zvonice.
  Keywordskostely * gotika * baroko * novogotika
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 309.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 154-155.
  ZOUBEK, Václav, PÁSKOVÁ, Marcela. Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-96. Rakovník: Rabasova Galerie, 1997, s. 70.
  See also related Zvonice (Senomaty, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.