Number of the records: 1  

Oranžérie (Slabce, Česko)

 1. Corporate nameOranžérie (Slabce, Česko)
  Place Slabce (Česko)
  Origin1735 - pravděpodobné datum vzniku
  Events1987 - oranžerie opravena
  DescriptonBývalá oranžérie na jihovýchodní straně anglického parku; součást zámeckého komplexu. Postavená v době přestavby tvrze na barokní zámek (tehdy panství v majetku Karla Vančury z Řehnic). - Barokní, obdélná budova s oválným průchodícím středem, zaklenutým kupolí, se vstupní branou. Boční stěny otevřeny do zahrady portikem, tvořeným čtveřicemi zdvojených toskánských sloupů, střed členěn uvnitř nikami, na stropě původní malba s pohledem na tuto stavbu. V nikách umístěny kamenné barokní čtyři sochy světců z okolí (sv. Florián, sv. Jan Nepomucký a dvě sochy světců s uraženými hlavami, na barokních podstavcích).
  Keywordsoranžérie * zámky * anglické parky * sochy * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 334.
  ZOUBEK, Václav, PÁSKOVÁ, Marcela. Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-96. Rakovník: Rabasova galerie, 1997, s. 74.
  See also related Slabce (zámek)
  Zámecký park (Slabce, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1