Number of the records: 1  

Gymnázium Zikmunda Wintra (Rakovník, Česko)

 1. Corporate nameGymnázium Zikmunda Wintra (Rakovník, Česko)
  Other nameGZW v Rakovníku
  See also (Earlier heading) Wintrovo státní reálné gymnasium (Rakovník, Česko)
  (Earlier heading) Státní československé reálné gymnasium Zikmunda Wintra (Rakovník, Česko)
  Place Rakovník (Česko), Náměstí Jana Žižky 186
  Origin1836 - dokončena stavba budovy
  Personalities Winter, Zikmund - profesor a spisovatel
  DescriptonNaproti Městskému muzeu. - Dříve reálka, postavena podle návrhu stavitele A. Müllera; jedna z nejstarších gymnaziálních budov v Čechách. – Zakládací listina byla podepsána v r. 1829, výuka zahájena ve školním roce 1833/1834. První mimopražská reálná škola v Čechách. Studium bylo původně tříleté, později sedmileté (vyšší reálka od r. 1864), od r. 1869 ukončené maturitou. V r. 1936 škola přeměněna na reálné gymnázium, od r. 1968 je gymnáziem. V r. 1990 bylo obnoveno víceleté studium, souběžně se čtyřletým. – Vyučovacím jazykem byla nejprve němčina, česky se začalo vyučovat až od r. 1864. Na škole vyučovali řádoví bratři, nejprve do r. 1848 piaristé, pak do r. 1872 premonstráti, od té doby profesoři světští. Jako člen profesorského sboru zde v l. 1874-1884 působil také spisovatel Zikmund Winter, od roku 1937 nese škola ve svém názvu jeho jméno.
  Keywordsgymnázia * budovy * školy * střední školy
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 213.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 326.
  Gymnázium Zikmunda Wintra: historie školy [online]. [cit. 2004-05-26]. Dostupné z: http://www.gzw.cz/index.php?showart=2.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names
  (2) - Literature for children and youth
  (3) - Monographies, maps
  (55) - ARTICLES
  (9) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Gymnázium Zikmunda Wintra (Rakovník, Česko)

  corporation

  To the basket