Number of the records: 1  

Fara (Řevničov, Česko)

 1. Corporate nameFara (Řevničov, Česko)
  Place Řevničov (Česko)
  DescriptonPoblíž kostela sv. Petra a Pavla. - Budova bývalé fary, která zde stávala snad již v r. 1352 (tehdy již byl kostel farní); farní úřad zde zrušen snad za husitských válek. - Pozdně barokní, členěna ozdobnými rámci a obdélnými okny. Na vysoké střeše vikýř ukončený segmentovou římsou. - Ve 20. stol. v budově umístěna mateřská škola, v zahradě u fary socha.
  Keywordsfary * kostely * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 284.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 334.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 96.
  See also related Kostel sv. Petra a Pavla (Řevničov, Česko)
  Socha sv. Jana Nepomuckého (Řevničov, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1