Number of the records: 1  

Kostel sv. Václava (Hobšovice, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Václava (Hobšovice, Česko)
  Place Hobšovice (Česko)
  Events1850 - přestavba kostela
  1998 - započata rekonstrukce kostela
  01.06.2002 - slavnostní znovuotevření kostela
  DescriptonNa návsi. - Původně gotický, jako farní zmiňován již ve 14. stol. Barokně přestavěný, po obnovení farnosti v Hobšovicích r. 1856 kostel přestavěn v historizujícím slohu. - Jednolodní kostel s obdélným presbytářem a pravoúhlou sakristií v ose stavby. Pseudobarokní průčelí vyvrcholeno věží. V presbytáři placka, v lodi strop. - Zařízení: hlavní oltář rokokový, nověji upravený; raně barokní vedlejší oltář; rokoková kazatelna; pozdně barokní křtitelnice. - U kostela stávala dnes již zaniklá dřevěná zvonice, dodnes zde stojí fara a pomník padlým v první světové válce (se sochou legionáře). - Díky úsilí starosty Františka Zofa proběhla v l. 1998-2002 celková rekonstrukce kostela. V červnu 2002 kostel slavnostně otevřen veřejnosti.
  Keywordskostely * zvonice * zaniklé zvonice * fary * pomníky * gotika * baroko * pseudobaroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 389.
  Výroční zpráva 2000. Příloha časopisu Památky středních Čech, 2001, roč. 15, č. 1, s. 23.
  KUCHYŇKA, Zdeněk. Obec už nechtěla mít rozbitý kostel. Mladá fronta Dnes, 2002, roč. 13, č. 126. Střední Čechy Dnes [příloha], s. D/3.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 61.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (11) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1