Number of the records: 1  

Kostel sv. Petra a Pavla (Hořešovice, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Petra a Pavla (Hořešovice, Česko)
  Place Hořešovice (Česko)
  Events1717 - barokní přestavba kostela
  1905 - oprava kostela
  DescriptonV severovýchodní části obce. - Gotický ze 14. stol., zbarokizovaný v r. 1717, r. 1905 opraven. - Jednolodní, obdélný kostel s pětibokým presbytářem v šíři lodi a sakristií na jižní straně. Západní průčelí prolomené obdélným portálem a oknem se segmentovým záklenkem, vyvrcholeno obdélným štítem s bočními křídlatými zdmi. Štít členěn dvojicí pilastrů a nikou a ukončen segmentem proloženou římsou. Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou s reliéfem pelikána ve svorníku. Loď plochostropá, sakristie sklenuta valenou klenbou se stýkajícími se lunetami. Na jižní straně lodi goticky profilovaný portál. - Zařízení: Hlavní oltář rámový, z r. 1697; boční oltáře Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého rámové, rokokové; barokní kazatelna; kamenná křtitelnice z r. 1769. U kostela náhrobek z r. 1814. - Okolo kostela dříve hřbitov, v jeho severozápadním rohu dřevěná zvonice.
  Keywordskostely * zvonice * náhrobky * gotika * baroko * rokoko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 432.
  See also related Zvonice (Hořešovice, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1