Number of the records: 1  

Kostel sv. Barbory (Nabdín, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Barbory (Nabdín, Česko)
  Place Nabdín (Česko)
  Events1384 - první zmínka o kostele
  1695 - kostel upraven a rozšířen
  2001 - dokončena oprava kostela
  DescriptonFarní kostel na stráni nad obcí. - Původně pozdně románský, goticky přestavěný v první polovině 14. stol. Písemně poprvé zmiňovaný r. 1384. Kolem r. 1695 D. Spinetou barokně upraven; prodloužen, rozšířen o předsíň a sakristii. Restaurovaný kolem poloviny 19. stol., přistavěna věžička. - Jednolodní, obdélný kostel s čtvercovým presbytářem, s čtvercovou sakristií po severní straně a s čtvercovou předsíní po jižní straně lodi. Fasády nečleněné. V západním průčelí barokní obdélný portál s rovnou nadpražní římsou. Na předsíni štít a obdélný portál s polokruhově sklenutým vchodem. Presbytář sklenut jedním polem křížové klenby s klínovými žebry. Loď plochostropá, sakristie a předsíň sklenuty křížově. Tříramenná kruchta, dřevěná na sloupech, v západní části zděná, podklenutá valeně s lunetami. - Zařízení: z doby okolo r. 1700; hlavní oltář portálový s brankami a barokním obrazem sv. Barbory, kazatelna z počátku 17. stol. Raně barokní obraz stětí sv. Barbory byl na počátku 19. stol. sejmut z hlavního oltáře a přemístěn na stěnu kostela. V r. 1995 zrestaurován Petrem Barešem. - Na začátku 90. l. 20. stol. zloději poničili vnitřek a odcizili raně barokní kazatelnu s vyobrazením českých patronů. V l. 1999-2001 proběhla oprava kostela. - Okolo kostela hřbitov se zvonicí.
  Keywordskostely * románský sloh * gotika * baroko * hřbitovy * zvonice
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 443.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 298-299.
  KUCHYŇKA, Zdeněk. Divadelní hra bude poctou postavě svaté Barbory. Mladá fronta Dnes, 7.12.2001, roč. 12, č. 285, příl. Střední Čechy Dnes, s. D/3.
  See also related Zvonice (Nabdín, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.