Number of the records: 1  

Kostnice (Páleček, Česko)

 1. Corporate nameKostnice (Páleček, Česko)
  Other nameMárnice (Páleček, Česko)
  Place Páleček (Česko)
  Origin1765
  Personalities Štork, Jiří - restaurátor
  DescriptonNa severovýchodní straně hřbitovní zdi u kostela Navštívení Panny Marie. - Přízemní barokní kostnice (márnice) s lizénovým rámcem a obdélným kamenným pískovcovým portálem. Čtvercová stavba s okosenými rohy a jehlancovou střechou. V protilehlých rozích na ni navazuje hřbitovní zeď tak, že polovina stavby vystupuje z plochy hřbitova. Všechny stěny interiéru jsou vyzdobeny malbami. Na východní a západní stěně se nacházejí pole se starozákonními výjevy doplněnými v horní části iluzivně orámovanými kartušemi s biblickými citáty. V nice severní stěny je postava vzkříšeného Krista provázená po stranách rustikálními akantovými rozvilinami vytvářejícími iluzi oltáře, kterou podtrhuje jednoduchá menza, jejíž mříží se otvírá pohled na duše v očistci. Jižní stěnu rámují iluzivně ztvárněné lidské lebky. V l. 2010-2011 byly malby zrestaurovány ak. malířem Jiřím Štorkem.
  Keywordskostnice * márnice * kostely * baroko * nástěnné malby
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 13.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 313.
  SLÁDEK, Miloš, FILIPEC, Marek. Kostnice z pohledu literárního historika aneb Na okraj výzdoby kostnice v Pálečku a její restaurování. Památky a historie Slánska: Město Slaný, 2015, s. 14-19.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1