Number of the records: 1  

Kostel sv. Štěpána (Pchery, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Štěpána (Pchery, Česko)
  Place Pchery (Česko)
  Events1352 - první zmínka o kostele
  1706 - barokní úprava kostela
  1895 - dokončena novější úprava kostela
  DescriptonNa svahu nad obcí, obklopen hřbitovem. - Kostel sv. Štěpána mučedníka, původně kostel Nalezení těla sv. Štěpána, postaven jako gotický. Písemně poprvé zmiňován jako farní v r. 1352. Později barokně přestavěný a upravovaný. - Trojlodní kostel s pětibokým presbytářem a obdélnou sakristií na severní straně. Západní průčelí prolomeno obdélným portálem s uchy a polokruhovým oknem ve štukovém rámci. Ve štítě malé oválné okno, v bočních částech průčelí obdélná polokruhově sklenutá okna. Presbytář a hlavní loď sklenuty valenou klenbou s lunetami, boční lodi klenbou křížovou, sakristie plochostropá. - Zařízení: hlavní oltář raně barokní, portálový, s obrazem Kamenování sv. Štěpána, boční oltář sv. Martina z r. 1778; raně barokní kazatelna; cínová křtitelnice z r. 1745; náhrobky ze 16. a 18. stol. - Na návrší poblíž kostela barokní zvonice.
  Keywordskostely * zvonice * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 49.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 316.
  DOBNER, Libor. Obec Pchery a její historie. Slánské listy, 2.4.1996, roč. 4, č. 7, s. 25.
  See also related Zvonice (Pchery, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.