Number of the records: 1  

Modletický dům (Slaný, Česko)

 1. Corporate nameModletický dům (Slaný, Česko)
  Other nameDům čp. 14 (Slaný, Česko)
  See also Pivovar Antoš
  Place Slaný (Česko), Vinařického 14
  Events1518 - dům koupil Ondřej Antoš
  1578 - dům renesančně přestavěn
  2010 - zřízen Pivovar Antoš
  Personalities Vacek, František - historik
  DescriptonNárožní dům na rohu ulice Vinařického a Štechovy. - Původní gotický dům (nárožní sklep snad z konce 13. nebo poč. 14. stol.) koupil r. 1518 Ondřej Antoš, příslušník významného slánského měšťanského rodu. V r. 1536 koupil k domu pivovar na protější straně ulice a začalo se zde vařit pivo. Roku 1549 patřil dům učiteli Janu Antošovi, poté Václavu Antošovi (v l. 1569-1587 císařský rychtář), který nechal r. 1578 dům přestavět do současné podoby. Dalším majitelem domu byl Vilém Modletický (jeho jméno dům nese dodnes). Během pobělohorských událostí, kdy nechal hrabě Jaroslav Bořita z Martinic zrušit várečná práva měšťanům, byla činnost pivovaru ukončena. Na přelomu 19. a 20. stol. tu žil známý historik prof. František Vacek. - Jedná se o patrový dům s nárožním arkýřem a renesančním kamenným portálem s polokruhovou archivoltou a kanelovanými sloupky podpírajícími rovnou římsu. Svorník jeho polokruhového oblouku tvoří štítek s letopočtem 1587 a iniciály SW na svislém dvouhrotém šípu. V období baroka nad portálem umístěna barokní soška sv. Jana Nepomuckého s andílky. Po požáru v r. 1795 byl dům klasicistně přestavěn. Východní stranu domu zdobí zachovaný kamenný portál někdejšího vchodu a nad ním elipsovitý výklenek se soškou. - R. 2010 byl v nově zrekonstruovaném domě zřízen Pivovar Antoš.
  Keywordsdomy * gotika * renesance * baroko * klasicismus * sochy * pivovary
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 336.
  Kniha o Slaném. Slaný: Městský úřad. 1994, s. 58.
  KUCHYŇKA, Zdeněk, PŘIBYL, Vladimír. Slaný. Slaný: Engima. 1995, s. [8].
  PŘIBYL, Vladimír. Renesanční umění na Kladensku a Slánsku. Kladno: Okresní úřad. 1996, s. [9].
  PEKÁREK, Ivan. Omluva ženám, aneb, Chlap chlapům.. Odolen. 2.4.2012, č. 4, s. 16.
  DOBNER, Libor. Slaný: kapitoly z historie královského města. Slaný: Roman Kabátek ANTIKVARIÁT Slaný, 2016, s. 170. ISBN 978-80-270-0639-7.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
  Modletický dům (Slaný, Česko)

  corporation

Number of the records: 1