Number of the records: 1  

Spořitelna (Slaný, Česko)

 1. Corporate nameSpořitelna (Slaný, Česko)
  Other name(Earlier heading) Městská spořitelna (Slaný, Československo)
  Dům čp. 99 (Slaný, Česko)
  Place Slaný (Česko), Husova ul. čp. 99
  Origin12.06.1930 - položen základní kámen
  Events193109 - dokončena stavba
  12.05.1994 - zpětné umístění sousoší
  Personalities Rejchl, Jan - architekt
  Nejtek, Václav - sochař
  DescriptonNárožní budova. Původně na místě spořitelny stávaly domy čp. 99 a čp. 528. - Postavena podle projektu ak. arch. Jana Rejchla z Hradce Králové. Stavba zadána staviteli Fr. Novákovi, ing. Karlu Neumannovi, Jaroslavu Pospíšilovi a Josefu Zvárovi. - Moderní dvoupatrová funkcionalistická stavba. Nad vchodem kovová výplň od sochaře Václava Nejtka, u vchodu pamětní deska, na střeše sousoší Spořivosti od téhož umělce. - Socha samotná představuje ženu s odhalenou horní částí těla, v ruce v úrovni ramen nese žena plody země - ovoce. Po její pravici stojí chlapec s pokladničkou, symbol výchovy ke spořivosti; předávání knihy symbolizuje předávání zkušeností, možná úspor, rovněž charakterizuje poslání spořitelny. U nohou chlapce - atribut slánské historie - Lounská brána, která původně stála poblíž. Za války byla socha poškozena, v r. 1959 sousoší sejmuto z důvodu špatné statiky budovy, v r. 1994 znovu osazeno na původní místo.
  Keywordsspořitelny * domy * funkcionalismus * sousoší * pamětní desky
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 336.
  DVOŘÁKOVÁ, Zora. Kniha o Slaném. Slaný: Městský úřad, 1994, s. 118.
  PŘIBYL, Vladimír. Moderní architektura ve Slaném - Městská spořitelna čp. 99. Slánská radnice, 2004, roč. 8, č. 11, s. 15.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (9) - ARTICLES
  Spořitelna (Slaný, Česko)

  corporation

Number of the records: 1