Number of the records: 1  

Kolej piaristů (Slaný, Česko)

 1. Corporate nameKolej piaristů (Slaný, Česko)
  Other namePiaristická kolej (Slaný, Česko)
  Piaristická kolej ve Slaném
  Place Slaný (Česko)
  Origin01.06.1658 - založení koleje
  Events19.04.1659 - položen základní kámen k budově koleje
  1666 - dokončena stavba koleje s kaplí
  1795 - požár koleje
  1807 - rozsáhlejší rekonstrukce koleje
  1878 - dokončena přestavba konventu pro gymnázium
  Personalities z Martinic, Bernard Ignác - Majitel panství
  DescriptonSlánská piaristická kolej - Domus Slanensis - založena z podnětu hraběte Ferdinanda Leopolda Bennona z Martinic. Na jeho přání oficiálním zakladatelem jeho bratr Bernard Ignác. Členové piaristického řádu nejprve vyučovali v provizorních podmínkách po slánských domech. Nová budova koleje vystavěna v l. 1659-1666. Autor raně barokní koleje s kaplí Zasnoubení Panny Marie neznám. Projekt zřejmě vytvořil někdo z okruhu rodiny Martiniců, je pravděpodobný podíl stavitele Giovanniho Domenica Orsiho. V l. 1726-1729 budována kvadratura, v srpnu 1795 po požáru zničena věž nad kaplí a prejzová střecha, k rozsáhlejší rekonstrukci došlo v r. 1807. Dnešní podoba z l. 1877-1878, tehdy byla kolej přestavována a zvýšena o jedno patro pro potřeby gymnázia, úpravy podle architekta Rudolfa Štecha. - Obdélná budova kolem obdélného dvora; do náměstí dvoupatrové průčelí sevřené po stranách dvojicí rizalitů, na nich lizénový rámec, raně barokní portály se segmentovým štítem, obdélná okna a trojúhelný štít. Ve střední části průčelí v přízemí pět arkád na pilířích; obě patra spíná vysoký pilastrový řád a člení obdélná okna, v prvním patře s raně barokními rámci a rovnou římsou. V jihozápadním nároží bývalé koleje kaple Zasnoubení Panny Marie. - V budově v současné době sídlí muzeum, knihovna a kino, v kapli se pořádají koncerty.
  Keywordskoleje * gynmázia * kaple * baroko * obrazy * muzea * knihovny * kina
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 340.
  DVOŘÁKOVÁ, Zora. Kniha o Slaném. Slaný: Městský úřad, 1994, s. 88.
  KUCHYŇKA, Zdeněk, PŘIBYL, Vladimír. Slaný. Praha: Enigma, 1995.
  JUDLOVÁ, Olga. 340 let slánského gymnázia. In Slánský obzor, 1998, č. 6, s. 97-99.
  See also related Kaple Zasnoubení Panny Marie (Slaný, Česko)
  Knihovna Václava Štecha (Slaný, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (44) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.