Number of the records: 1  

Kostel sv. Havla (Tuchlovice, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Havla (Tuchlovice, Česko)
  Place Tuchlovice (Česko)
  Origin1330
  Events1352 - farní kostel
  1844 - přistavěna věž kostela
  1973 - oprava kostela
  2002 - oprava kostela
  DescriptonNa návsi. - Původně gotický ze 14. stol., se zbytky románského zdiva; loď barokně upravena. - Jednolodní, s obdélným presbytářem a obdélnou sakristií v ose a s věží v průčelí. Ve spodní části věže obdélný portál s rovnou nadpražní římsou a polokruhovým oknem, v patře lizénové rámce a obdélné okno s odsazeným polokruhovým záklenkem; boční fasády člení polokruhem sklenutá okna. Na severní straně lodi zazděný barokní portál. Gotický presbytář obklopující hlavní oltář je nejstarší dochovanou částí kostela, zaklenut dvěma poli křížové klenby, tvar žebra odpovídá přibližně době výstavby kostela. V lodi strop s barokním štukovaným rámcem, podvěží sklenuto plackou. - Kamenná věž při vchodu do kostela postavena v r. 1844 po předchozím požáru kostela. Na ní jsou umístěny věžní hodiny z bývalé slánské radnice. - Zařízení: z 19. stol., pseudogotické. Hlavní oltář z r. 1866 od architekta J. Kaury, boční oltáře od Františka Krejčíka z r. 1893. Rokokové, řezané, intarzované lavice, cínová křtitelnice z konce 18. stol. - Před západním průčelím kostela sousoší sv. Jana Nepomuckého z r. 1779. - Poslední oprava dokončena v r. 2002.
  Keywordskostely * románský sloh * gotika * baroko
  CitationKOLLER, Rudolf. Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno: OPS, 1968, s. 208.
  POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 111.
  CHOCHOLA, Václav. Procházkou Tuchlovicemi. Tuchlovice: 1985, s. 17-19.
  VOLFOVÁ, Eva. K opravě kostela sv. Havla v Tuchlovicích. Posel z Budče, 2002, č. 19, s. 57-59.
  See also related Kámen (Tuchlovice, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (8) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.