Number of the records: 1  

Děkanství (Zlonice, Česko)

 1. Corporate nameDěkanství (Zlonice, Česko)
  Other name(Společný pseudonym) Fara (Zlonice, Česko)
  Place Zlonice (Česko), čp. 47
  Origin1750
  Personalities Dientzenhofer, Kilián Ignác - Stavitel
  Svoboda, Jan Adam - Děkan
  DescriptonPoblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie. - Postavena neznámým stavitelem v l. 1750-1753 podle návrhu K. I. Dientzenhofera, podle vzoru dnes již neexistujícího pavilónu v Praze na Smíchově (zbourán za první republiky při stavbě Jiráskova mostu). - Pozdně barokní, obdélná, patrová budova se středovým rizalitem, kryta mansardovou střechou. Průčelí má ploše spárované přízemí, prolomené obdélnými okny, na rizalitu členěné slepými arkádami, v nichž jsou umístěna okna a vchod; v patře obdélná okna. Rizalit vrcholí zvlněným tojúhelným štítem, nad bočními částmi průčelí vikýře s oválným oknem a segmentovou, do volut se stáčející římsou, po jejích stranách ozdobné vázy. - V přízemí salla terrena a kaple sv. Jana Evangelisty, sklenutá plackou s freskou Nejsvětější Trojice. - Ke zdejším významným děkanům patří P. Jan Adam Svoboda, který se zasadil o stavbu nového kostela Nanebevzetí Panny Marie.
  Keywordsděkanství * fary * baroko * saly terreny * kaple
  CitationKOLLER, Rudolf. Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno: OPS, 1968, s. 237.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 371.
  Zlonice. Praha [1996].
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  Děkanství (Zlonice, Česko)

  corporation

Number of the records: 1