Number of the records: 1  

Cífkův statek (Třebíz, Česko)

 1. Corporate nameCífkův statek (Třebíz, Česko)
  Other nameStatek čp. 1 (Třebíz, Česko)
  Place Třebíz (Česko), čp. 1
  Origin1700
  Events1776 - ve statku zájezdní hostinec
  DescriptonNa návsi, součást skanzenu. - V r. 1617 koupil Petr Cífka v Třebízi chalupu, která zbyla ze zchátralého tzv. Hladíkovského gruntu, a začal zde hospodařit. Postupem let se rod Cífků stal v obci nejzámožnějším, Cífkové zastávali i funkce konšelské a starostenské; statek patřil k nejbohatším. - Současná podoba statku z 18. stol., některé části barokní. Barokní štít a klenutá brána tvoří výraznou dominantu návsi. Jádro usedlosti je z konce 16. stol. Zachovány také pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. V přízemí obytné části domu zachována šenkovna a černá kuchyně, z doby, kdy statek sloužil jako zajezdní hostinec. V patře interiér "parádního pokoje". Ostatní prostory statku dnes využívány jako výstavní místnosti, stálá je expozice Lidová architektura na Slánsku a na Kladensku a Vývoj zemědělství na Slánsku.
  Keywordsstatky * skanzeny * baroko * gotika * hostince * expozice * lidová architektura * zemědělství
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 92.
  PROCHÁZKA, Lubomír; et al. České skanzeny. Sv. 3. Praha: W-servis, 1994, s. 39.
  See also related Národopisné muzeum Slánska (Třebíz, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (14) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.