Number of the records: 1  

Městský znak (Kladno, Česko)

 1. Corporate nameMěstský znak (Kladno, Česko)
  Place Kladno (Česko)
  Origin22.12.1561 - udělení znaku císařem Ferdinandem I.
  Events05.08.1914 - povolena úprava znaku císařem Františkem Josefem I.
  1984 - přidána pěticípá hvězda
  1998 - hvězda odstraněna
  DescriptonModrý štít rozdělený černou linkou. V pravé polovině vystupuje z dělící čáry polovina doprava hledící stříbrné orlice s červeným jazykem a zlatým jetelovým trojlístkem táhnoucím se přes rameno. V levé polovině štítu stojí na zadních nohách vzpřímený doprava obrácený rys v přirozených barvách s červeným vyplazeným jazykem, předními tlapami se dotýká dělící čáry. V hlavě štítu jsou přes dělící čáru zkřížena zlatou stuhou převázaná hornická kladiva stříbrné barvy. Orlice v kladenském znaku byla převzata z erbu Ždárských ze Žďáru, rys symbolizoval polohu města uprostřed lesů. - Městský znak Kladnu udělen r. 1561 na žádost Jiřího Žďárského ze Žďáru, při povýšení obce na město. V r. 1913 požádalo město o potvrzení a případnou změnu znaku. R. 1914 byly do znaku přidány hornické atributy (stříbrná zkřížená hornická kladiva svázaná zlatou stužkou). - V r. 1984 rozhodnutím MěNV znak doplněn o červenou pěticípou hvězdu (nad hornická kladiva. V r. 1998 rozhodnutím parlamentu tento komunistický symbol odstraněn de jure.
  Keywordserby * městské znaky * dějiny města
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 71.
  ČAREK, Jiří, VALÁŠEK, Stanislav. Městské znaky v českých zemích. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, s. 195.
  Starý znak města Kladna mohou opět používat kladenští radní. Mladá fronta Dnes, 1998, roč. 9, č. 34, Střední Čechy Dnes [příloha], s. [3].
  Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně: název a znak Kladna [online]. c2006. [cit. 2006-07-17]. Dostupné z: http://www.omk.cz/index.html?url=http://www.omk.cz/dyn/doc?id=2051.
  See also related Městská pečeť (Kladno, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (14) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.