Number of the records: 1  

Tvrz (Stochov, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Stochov, Česko)
  Other nameDrahomířin hrad
  Place Stochov (Česko)
  Events1330 - první zmínka o tvrzi
  DescriptonPodle pověsti stával ve Stochově poblíž dnešního kostela sv. Václava hrad (tvrz), kde sídlila kněžna Drahomíra a kde se narodil a v mládí žil i sv. Václav. Kněžna Ludmila nechala na památku narození svého vnuka v koutě nádvoří vysadit slavný svatováclavský dub. - První písemná zmínka o zdejší tvrzi z r. 1330, kdy ji vladyka Jetřich ze Skuhrova postoupil pražskému měšťanu Kunratovi Gimuselovi. Poté tvrz v držení kláštera sv. Maří Magdaleny v Újezdě, Jana z Honic (v l. 1370-1380) a Rydkéře ze Skalky (okolo r. 1387). Za vladyků z Vlastislavi tvrz po r. 1460 zpustla. Na počátku 16. stol., za držení Jana Hromady z Boršic, na původním místě vystavěna nová tvrz; zanikla za třicetileté války. - Na tvrzišti označeném valy, příkopy a zbytky zdí později postaven selský statek.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * tvrziště * statky * kostely * duby * památné stromy * legendy * pověsti
  CitationHRUŠKOVÁ, Marie. Památné stromy. 1. vyd. Praha: Silva Regina, 1995, s. 11.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 154.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 56.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1