Number of the records: 1  

Tvrz (Makotřasy, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Makotřasy, Česko)
  Place Makotřasy (Česko)
  Events1379 - první zmínka o tvrzi
  Termination1732 - zbytky tvrze rozbořeny
  DescriptonStávala na břidličnaté skalce nad rybníkem. - Postavena ve druhé polovině 14. stol., písemně poprvé zmiňována r. 1379, tehdy v držení bohatého pražského kupce Petra Meziříčského. Během husitských válek (r. 1421) tvrz poničena, po r. 1425 opět obnovena. Po r. 1455 zde sídlili Schwarcenberkové a Šternberkové. Potom Makotřasy v držení Kolovratů se sídlem Buštěhradě, význam makotřaské tvrze zanikl. Koncem 15. stol. tvrz již pustá, její zbytky rozbořeny v r. 1732. - Dnes ze zaniklé tvrze zachovány dvě nepřístupné valeně klenuté místnosti a zbytek obranné zdi v poloze nad rybníkem.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze
  CitationOkolí Prahy západ. Praha 1990, s. 290-291.
  Šafránek Břevnovský, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. Díl 4. M-P. Praha 1996, s. 5.
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 8. Praha 1996, s. 274-275.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1