Number of the records: 1  

Tvrz (Úděšice, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Úděšice, Česko)
  Place Úděšice (Česko)
  Horní Kamenice (Česko)
  Origin1597 - přibližné datum vzniku
  DescriptonStávala v zaniklé vsi Úděšice. - Patrně renesanční tvrz postavena snad kolem r. 1597 za Hrobčických z Hrobčic, byla součástí zdejšího poplužního dvora. Během třicetileté války byla vypálena a nebyla již obnovena. - V místech bývalé vsi dnes stojí samota Úděšice.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * poplužní dvory * zaniklé obce * samoty
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 8. Praha: Argo, 1996, s. 212.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 108.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1