Number of the records: 1  

Pomník Josefa Jungmanna (Olovnice, Česko)

 1. Corporate namePomník Josefa Jungmanna (Olovnice, Česko)
  Place Olovnice (Česko)
  Origin13.09.1874 - odhalení pomníku
  Events1929 - oprava sochy
  1993 - oprava sochy
  Personalities Jungmann, Josef - jazykovědec
  Kdýr, František - kameník
  DescriptonNa návsi. - Pomník pod dojmem přednášky místní čtenářské besedy o Josefu Jumgmannovi zhotovil na vlastní náklady kamenický mistr František Kdýr z Olovnice. Tvoří jej sedící postava Josefa Jungmanna na vysokém podstavci s nápisem "Památce Josefa Jungmanna". Socha z jemnozrnného pískovce (pravděpodobně z blízké lokality); rozměry: 120 x 63 x 145 cm; podstavec z hrubozrnného pískovce, rozměry: 182 x 123 x 210 cm. - První opravu pomníku provedl kamenický mistr Josef Novák z Olovnice již v r. 1888, další sochař František Kraumann z Prahy, bývalý olovnický občan. Do opraveného pomníku vložen pamětní list, několik časopisů a mincí. V r. 1993 sochu restauroval akademický sochař Petr Váňa. - Pomník v Olovnici je snad prvním pomníkem postaveným národnímu buditeli Josefu Jungmannovi, bronzová socha od L. Šimka v Praze byla odhalena až o tři roky později.
  Keywordspomníky * památníky * sochy
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 529.
  PŘIBYL, Vladimír. Monumenta Rediviva. Kladno: Okresní úřad, 1993, s. 35.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.