Number of the records: 1  

Tvrz (Klobuky, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Klobuky, Česko)
  Other nameDům čp. 1 (Klobuky, Česko)
  Place Klobuky (Česko)
  Events1618 - první zmínka o tvrzi
  DescriptonPočátkem 14. stol. ve zdejším hospodářském dvoře postaveno sídlo pozdějších vladyků z Klobuk, zda šlo již tehdy o tvrz není známo. Majitel zdejšího panství, Svatovítská kapitula, nechal v 16.-17. stol. na místě tohoto sídla postavit renesanční patrovou palácovou tvrz, zdobenou psaníčkovými sgrafity. Poblíž byl tehdy vystavěn také pivovar. Písemně tvrz poprvé zmiňována až r. 1618. V 17. a 18. stol. sídlem správy panství Třebíz (stále součástí kapitulního majetku), v 19. stol. tvrz zcela přestavěna. Potom zde až do r. 1949 umístěna správa klobuckého velkostatku. - Dnes je přestavěná bývalá tvrz součástí domu čp. 1.
  Keywordstvrze * přestavěné tvrze * hospodářské dvory
  CitationDOBNER, Libor. Klobuky a jejich historie. Slánské listy, 25.10.1994, roč. 2, č. 19, s. 29.
  DOBNER, Libor. Klobuky a jejich historie. Slánské listy, 7.11.1994, roč. 2, č. 20, s. 29.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 3. Praha: EVA, 1996, s [42?].
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1