Number of the records: 1  

Klášter chudých sester školských de Notre Dame (Kladno, Česko)

 1. Corporate nameKlášter chudých sester školských de Notre Dame (Kladno, Česko)
  Other nameKlášter (Kladno, Česko)
  Place Kladno (Česko), Havířská 1141
  Origin1863 - postavena původní budova kláštera
  Events1885 - postaven nový klášter
  1905 - klášter rozšířen
  29.06.1905 - vysvěcena nová klášterní kaple Panny Marie
  Personalities Hrabě, Josef, - stavitel
  Picek, Josef, - stavitel
  DescriptonMohutná budova na rohu Havířské a Zádušní ulice, v těsné blízkosti podobné školní budovy dnešní zdravotní školy. - Budova původně postavená pro potřeby řeholnic jako pobočka kláštera chudých školských sester de Notre Dame v Horažďovicích (školské sestry byly do Kladna povolány, aby zde vyučovaly na dívčích školách). Nový klášter se zahradou zde postaven v r. 1885 podle návrhu stavitele Josefa Hraběte, 8.12.1885 vysvěcena klášterní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. V l. 1904-1905 nárožní část kláštera rozšířena stavitelem Josefem Pickem, nová kaple Panny Marie vysvěcena 29.6.1905 kanovníkem Josefem Tumpachem. Od r. 1905 do r. 1950 zde umístěna soukromá odborná škola pro ženská povolání (forma rodinné školy) založená školskými sestrami, kterým byla postupně upírána možnost vyučovat na základních školách. V r. 1951 školské sestry vystěhovány do Slezska a klášter zrušen. Objekt poté v užívání okresní vojenské správy a veřejné bezpečnosti; v nové, necitelné úpravě budovy klášterní kaple úplně zmizela. - Dnes zde sídlí policie České republiky.
  Keywordskláštery * školy * školství * církevní řády
  CitationWIRTH, Zdeněk, STEJSKAL, Karel. Kladno jindy a dnes. Kladno: Karel Stejskal, 1905, s. 33.
  PODLAHA, Antonín. Posvátná místa království Českého. Řada 1. Díl 7. Praha: Dědictví Svatojanské, 1913, s. 64-65.
  VEVERKOVÁ, Irena. Procházka Kladnem. Kladno: Nezávislý novinář, 1998, s. 45.
  Církve na Kladensku a Slánsku. Kladno: Okresní úřad, 1999, s. 39.
  KRAJNÍK, Stanislav. Zapomenutá kapitola z historie působení školských sester - učitelek na kladenských školách. In Posel z Budče. Kladno, 2000, č. 17, s. 56-60.
  See also related Zvláštní škola (Kladno, Česko)
  Základní škola Školská (Kladno, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1