Number of the records: 1  

Kostel sv. Šimona a Judy (Skřipel, Česko)

  1. Corporate nameKostel sv. Šimona a Judy (Skřipel, Česko)
    Place Skřipel (Česko)
    Events1794 - vysvěcení nového kostela
    DescriptonPůvodně románský kostel byl písemně doložen již r. 1233; zbořen r. 1768. Nový kostel sv. Šimona a Judy byl postaven na místě starého na náklady tehdejšího majitele osovského panství Jana Adolfa z Kaunic. - Jednolodní, obdélný, s kvadratickým presbytářem ukončeným zaobleně. Ve vstupním průčelí věžička. Průčelí ukončené římsou se štítem zdobí ploché pilastry, portál a okno; další fasády členěny vpadlými poli a okny ve štukových rámcích. Na klenbách ornamentální štukové vzorce, na klenbě presbytáře nové nástěnné obrazy Madony a světců; barokní balkónovitá kruchta. - Zařízení: hlavní oltář raně barokní (asi z r. 1682), přenesený ze hřbitovního kostelíka na Zvíkově; dva protějškové rámové barokní oltáře; nevýznamná kazatelna. - Okolo kostela bývalý hřbitov.
    Keywordskostely * hřbitovy * románský sloh * gotika * baroko * rokoko
    CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 327.
    Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 337.
    See also related Hřbitov (Skřipel, Česko)
    Collection kindFile of corporation names - monuments in region
    References (2) - File of corporation names - monuments in region
    (3) - ARTICLES
    Kostel sv. Šimona a Judy (Skřipel, Česko)

    corporation

Number of the records: 1