Number of the records: 1  

Kostel sv. Kateřiny (Tetín, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Kateřiny (Tetín, Česko)
  Other nameKaple sv. Kateřiny (Tetín, Česko)
  Place Tetín (Česko)
  Events1858 - oprava kostela
  1929 - oprava kostela
  DescriptonVýchodně od návsi vedle kostela sv. Ludmily. - Původně románská kaple založená snad již v 10. stol. (jiné prameny zmiňují založení kolem r. 1200). Ve 14. stol. zde nově postaven gotický kostelík, obnovený r. 1858. V témže roce postaveno schodiště na kruchtu a zvonice. - Obdélný se čtvercovým presbytářem. Na jižní straně fragment původního vstupního portálu. Presbytář sklenut křížovou klenbou, loď kryta trámovým stropem, západní románská tribuna na pilíři podklenuta dvěma poli křížové klenby. Na pilíři kruchty nástěnná malba Krista (zabílená). - Zařízení: hlavní oltář od J. Hellicha v kopii malíře Sýkory. - Na severní straně kostelíka malé nádvoří, bývalý hřbitůvek, sem vede nika se sochou sv. Ludmily (od J. Maxe z r. 1858), umístěná na severní stěně presbytáře. Při ní tři náhrobní kameny županů (správců Tetínské župy). Na levé straně od vchodu byl v r. 1929 zazděn kamenný maltézský kříž, který původně stál na střeše kostelíka.
  Keywordskaple * kostely * náhrobky * sochy * kamenné kříže * románský sloh * gotika
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 60.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 354.
  See also related Kamenný kříž (Tetín, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (10) - ARTICLES
  Kostel sv. Kateřiny (Tetín, Česko)

  corporation

Number of the records: 1