Number of the records: 1  

Kostel sv. Jiří (Tmaň, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Jiří (Tmaň, Česko)
  Place Tmaň (Česko)
  Events1750 - pravděpodobný začátek barokní přestavby
  2002 - dokončena oprava kostela
  DescriptonSeverovýchodně od obce, na návrší. - Původně zde postaven gotický kostelík, zbarokizován asi ve druhé polovině 18. stol. V r. 1789 na jižním boku lodi namalovány sluneční hodiny, dosud zachována železná tyčka. Upravován ještě v r. 1852 a 1891. - Jednolodní, obdélný kostel s čtvercovým presbytářem a s čtvercovou sakristií po severní straně. V průčelí hranolová věž. Presbytář sklenut plackou, loď valenou klenbou s lunetami, sakristie plochostropá. - Zařízení: hlavní oltář pseudobarokní (z první poloviny 19. stol.); kazatelna z konce 18. stol.; mramorová křtitelnice. V kostele osm náhrobních kamenů z 15.-18. stol. - Okolo kostela hřbitov, na něm klasicistní figurální náhrobek z první poloviny 19. stol. - V l. 2000-2002 kostel opravován, odhaleny původní barokní prvky.
  Keywordskostely * sluneční hodiny * hřbitovy * náhrobky * gotika * baroko * klasicismus * pseudobaroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 65.
  ŽIŽKA, Jan. Drobnosti z oprav kostelů na Berounsku. Památky středních Čech, 2002, roč. 16, č. 2, s. 18.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (8) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1