Number of the records: 1  

Klášter Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko)

 1. Corporate nameKlášter Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko)
  Other nameKlášter augustiniánů Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko)
  Place Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko)
  Zaječov (Česko)
  Origin13.05.1263 - založen kláštera s kostelem Na Ostrově
  Events1676 - barokní přestavba
  1886 - obnova kláštera
  1991 - klášter navrácen původnímu majiteli
  DescriptonKlášterní komplex v obci Zaječov. - Západně od svého nově zbudovaného hradu založil r. 1263 Oldřich Zajíc pro poustevníky řádu sv. Augustina klášter s kostelem Panny Marie, který nazval Ostrov. Oldřichův syn (také Oldřich), děkan svatovítské kapituly, daroval r. 1326 klášteru ostatky sv. Benigny (Dobrotivé), dovezené z Říma. Podle sv. Benigny se pak klášteru i místu pod ním říkalo Svatá Dobrotivá a původní název Ostrov upadl v zapomnění. V té době patrně také dokončena gotická dostavba kláštera. Za husitských válek klášter třikrát vypálen, mniši se ukrývali na hradě Valdeku. V r. 1496 za přispění Hasenburků a Lvů z Rožmitálu klášter obnoven. Znovu zpustl po r. 1552, kdy jej mniši opustili trvale a v r. 1620, kdy byl vypálen uherským vojskem. Opraven r. 1641 stavitelem G. Dom. Canevalem, po něm stavbu vedl G. Ant. Canevale. V r. 1676 se do kláštera vrátili augustiniáni, klášterní komplex nechali (patrně r. 1677) upravit barokně. V r. 1682 zčásti zbořen a nově vystavěn klášterní kostel Zvěstování Panny Marie a zcela zbořen kostelík Všech svatých (stával na hřbitově po jižní straně kostela). Za Josefa II. klášter zrušen. Jako celek klášter obnoven v r. 1886. - Jedná se o dvoukřídlý jednopatrový klášterní komplex, na místě třetího křídla připojen kostel. Mezi presbytář kostela a klášterní křídlo vsunuta obdélná barokní kaple sv. Mikuláše a sv. Augustina, mezi tuto kapli a presbytář kostela ještě vkomponována trojúhelná kaplička sv. Dobrotivé (sv. Benigny) z r. 1327. Hlavní vstupní brána do kláštera s barokním štítem připojena na východní straně k presbytáři kostela, druhá brána při západním průčelí kostela. Průčelí kláštera hladká, členěna pouze průběžnou římsou a plochými rámy kolem obdélných oken. Ve výklenku na fasádě soška sv. Augustina. Mezi kuchyní a spíží zachován gotický sedlový portál. Chodby i prostory sklenuty valenou klenbou s lunetami. - V polovině 20. stol. klášter církvi odejmut, znepřístupněn, přízemí využíváno jako byty. Refektář v jihovýchodním rohu kláštera sloužil jako depozitář Muzea tělesné výchovy. - V r. 1991 klášter navrácen řádu augustiniánů.
  Keywordskláštery * majitelé kláštera * augustiniáni * kostely * kaple * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 327-329.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 350.
  FRYŠ, Václav. První zaječovská ročenka 1993. Vyd. 1. Obecní úřad Zaječov, 1993, s. 4-10.
  ZAHRADNÍK, Pavel. Stavební a historický vývoj kláštera řádu augustinánů poustevníků ve Svaté Dobrotivé. Památky středních Čech. 2014, roč. 28, č. 1, s. 27-52.
  CAJTHAML, Jaromír. Valdek: "tajemný hrad v Brdech". Jinecký zpravodaj, 1999, roč. 17, č. 11, s. 15.
  See also related Kostel Zvěstování Panny Marie (Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko))
  Kaple sv. Dobrotivé (Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko))
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (4) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (32) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Klášter Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko)

  corporation

Number of the records: 1