Number of the records: 1  

Jeskyně sv. Ivana (Svatý Jan pod Skalou, Česko)

 1. Corporate nameJeskyně sv. Ivana (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Other nameStarý kostel (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Jeskynní kostel Panny Marie (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Place Svatý Jan pod Skalou (Česko)
  DescriptonNejvětší travertinová jeskyně Českého masívu, s krasovým vývěrem zvaným Ivanka. Vznikla ve skalním ostrohu v údolí potoka Kačáku. - Délka: 20 m. - Podle legendy zde ve druhé polovině 9. stol. sídlil poustevník Ivan. Dnes přístupná z přilehlého barokního kostela sv. Jana Křtitele. - Vstupní část, původní Ivanova poustevna, byla přeměněna na kapli (chrám) sv. Jana Křtitele. Kamenné útvary jsou údajně Ivanovo klekátko, lůžko a hrob (dnes zde leží socha sv. Ivana v životní velikosti). Zadní část jeskyně sloužila za domácí kapli a pohřebiště (kryptu) mnichů. Je zde kobka (márnice) a starý kamenný oltář. - Ve východní části navazuje tzv. Starý kostel zasvěcený Panně Marii. Do dnešní podoby upraven r. 1657, současně se započetím výstavby nového kostela sv. Jana Křtitele. U čelní stěny raně barokní oltář, starší náhrobky ze 16. a 17. stol. - Oknem ze vstupní části jeskyně průhled ke studánce sv. Ivana. Pramen vápenato hořečnaté vody býval v minulosti plněn do lahví a prodáván jako stolní voda " Ivanka", dnes vyvěrá z kovového stojanu u otevřené kaple na boku kostela. (Ověřeno na místě, září 2001.)
  Keywordsjeskyně * poustevny * kostely * chrámy * krypty * poustevníci * prameny
  CitationKUČERA, Bohumil, HROMAS, Jaroslav, SKŘIVÁNEK, František. Jeskyně a propasti v Československu. 1. vyd. Praha: Academia, 1981, s. 26.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 475.
  Svatý Jan pod Skalou: dějiny místa a bývalého kláštera benediktinů "Ve Skalách". 1. vyd. Svatý Jan pod Skalou: Svatojánská nadace, 1994, s. 10.
  See also related Klášter (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (14) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Jeskyně sv. Ivana (Svatý Jan pod Skalou, Česko)

  corporation

Number of the records: 1