Number of the records: 1  

Městská pečeť (Beroun, Česko)

 1. Corporate nameMěstská pečeť (Beroun, Česko)
  Place Beroun (Česko)
  DescriptonZde uvedeno pět berounských pečetí. - I. Velká pečeť o průměru 80 mm - nejstarší z městských pečetí, zhotovena před r. 1303. Svým pečetním znamením je shodná s pozdějším městským znakem. Na pečetním obraze, který je volně vložen do vnitřního kruhu pečetě, je medvěd otočen heraldicky doleva. Legenda v gotické majuskule zní: + S. CIVITATIS . DE . BERN . REGI . BOHEME. - II. Městská pečeť o průměru 40 mm z r. 1529. Svým pečetním znamením je shodná s pozdějším znakem, ale zeď s věžemi není kvádrovaná. Legenda v gotické majuskule zní: * S * CIVITATIS * DE * BERN * REGI * BOHEMIE. - III. Kruhová pečeť o průměru 42 mm, pochází z r. 1529. Je shodná s městským znamením, ale má odlišnou legendu: *SIGILLVM . MINVS . CIVITATIS . BERONENSIS. - IV. Pečeť o průměru 25 mm, se znamením městské brány s vytaženou mříží, ve které je medvěd hledící doprava. Opis v majuskule zní: + S. CIVIVM CIVITATIS BERONENSIS. - V. Kruhovitá pečeť o průměru 38 mm, z r. 1782. Městský znak volně vložený do vnitřního kruhu s legendou: * SIGILLUM . MINUS CIVITATIS BERAUNENSIS.
  Keywordspečetě * městské pečetě
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 35.
  See also related Městský znak (Beroun, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1