Number of the records: 1  

Městský znak (Cerhovice, Česko)

 1. Corporate nameMěstský znak (Cerhovice, Česko)
  Place Cerhovice (Česko)
  Events1516 - udělení městské znaku Vladislavem II.
  DescriptonPrvní znak byl udělen Vladislavem II. při povýšení obce na městečko v r. 1516. - Zlatý štít a v něm stojí heraldická obluda přirozené barvy, obrácená doprava, její přední polovina je jelení s parohy, zatímco zadní medvědí s mohutnými tlapami. - Druhý znak se objevuje již ve druhé polovině 16. stol. na městských pečetích, ale znakové privilegium na tento znak není doloženo. Ve znaku je rodový erb Lobkoviců, vznikl pravděpodobně v době vlády Lobkoviců (1557-1595). - V tomto mladším znaku je rovněž zlaté pole s párem stříbrných hranatých věží z kvádrů, s okny v přízemí a v prvním patře, ukončené cimbuřím o pěti stinkách s červenou bání se zlatou makovicí, obě stojící na zeleném trávníku. Mezi ně je vložen štít rozdělený křížem na čtyři pole, z nich 1. a 4. je napříč barevně rozdělené na dvě políčka, svrchní políčko je opět rozdělené na červené (nahoře) a stříbrné ( dole ), zatímco spodní je modré se zlatým žebříkem. Ve 2. a 3. poli stříbrném je černá nekorunovaná rozkřídlená orlice hledící doprava, se zlatou pružinou na prsou, zobák a drápy jsou zlaté. Nad štítkem je červený jelen ve skoku doprava.
  Keywordserby * městské znaky * dějiny města
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 45-46.
  ČAREK, Jiří, VALÁŠEK, Stanislav. Městské znaky v českých zemích. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, s. 104.
  See also related Městská pečeť (Cerhovice, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.