Number of the records: 1  

Sokolovice (tvrz)

 1. Corporate nameSokolovice (tvrz)
  Other nameHospodářský dvůr Sokolovice
  Tvrz Sokolovice
  Place Sokolovice (Česko)
  Komárov (Česko)
  DescriptonStávala v místech dnes již zaniklé obce Sokolovice, na návrší západně od obce Komárov. - Písemně není doložena. Zhruba okolo r. 1869 se na bývalém tvrzišti nacházel byt hajného a hluboká studna, v 80. l. 19. stol. zde byla patrná hromada kamení, jáma a jakási dlažba. Samotná tvrz patrně stávala o něco výš v lese. V místech, kde byla později louka, se rozkládala panská zahrada a rybníček. - Dnes zde stojí hospodářský dvůr (hájovna) Sokolovice, barokní, nově upravený, v jeho části byla r. 1960 zřízena pekárna.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * zaniklé obce
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1997, s. 91.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 6. Praha: Argo, 1995, s. 207.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 46.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.