Number of the records: 1  

Tetín (hrad)

 1. Corporate nameTetín (hrad)
  Place Tetín (Česko)
  Events16.09.0921 - na Tetíně zavražděna kněžna Ludmila
  1288 - první písemné zprávy o zděném hradu
  1422 - hrad zbořen husity
  Personalities Ludmila - kněžna
  DescriptonNa skalnatém ostrohu nad řekou Berounkou. - Území osídleno již v době kamenné; jedno z nejstarších sídlišť v Čechách. Podle pověsti zde založila hrad Krokova dcera Teta (Tetka), sestra kněžny Libuše. Patrně v 9. stol. se zde skutečně nalézalo slovanské hradiště a střežený brod přes řeku Berounku. Podle archeologických nálezů bylo toto hradiště spojeno dlážděnou cestou s menším hradištěm na protějším břehu. Na místě hradiště byl počátkem historické doby vybudován patrně dřevěný knížecí dvorec (hrad) písemně připomínaný r. 921 jako vdovské sídlo kněžny Ludmily, která zde byla úkladně zavražděna. V 11. a 12. stol. zde bylo sídlo knížecích úředníků tzv. Tetínské župy, spravujících celé Podbrdsko. Jednalo se tehdy o malý šlechtický bezvěžový hrad s palácem, který byl koncem 13. stol. přestaven na pohodlné královské sídlo. Nový zděný gotický hrad písemně zmiňován r. 1288 jako sídlo královského lovčího. Za vlády krále Václava II. významně přestaven na sídlo přemyslovských levobočků. V r. 1321 zde sídlil Štěpán z Tetína. Císař Karel IV. hrad Tetín vykoupil a tetínské panství připojil ke Karlštejnu. Od těch dob hrad postupně pustl, během husitských válek r. 1422 zničen docela. Jeho zbytky byly ze značné části odlámány vápencovým lomem na počátku 20. stol. - Dnes stopy valů a hradebních zdí zachovány na východním skalnatém ostrohu nad Berounkou.
  Keywordshradiště * slovanská hradiště * knížecí dvorce * hrady * zaniklé hrady * zříceniny * gotika * pověsti
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 60.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 354.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl. 5. Praha: Evans, 1996, s. 91.
  DURDÍK, Tomáš, SUŠICKÝ, Viktor. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků: střední Čechy. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2000, s. 128-130.
  See also related Kostel sv. Jana Nepomuckého (Tetín, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - Monographies, maps
  (21) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Tetín (hrad)
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.