Number of the records: 1  

Neumětely (tvrz)

 1. Corporate nameNeumětely (tvrz)
  Other nameTvrz Neumětely
  Place Neumětely (Česko)
  DescriptonNa katastru dnešní obce Neumětely stávaly dvě tvrze. - První stávala u rybníka jižně od obce. Není písemně doložena, zanikla za husitských válek. V r. 1460 zde zmiňováno pouze tvrziště. Po tvrzi chráněné vodním systémem dodnes patrné stopy valů. - Druhá tvrz stála severně od obce, na vrchu Košík. Také není písemně doložena, zachovaly se nepatrné zbytky tvrziště. - V poloze Starý zámek na vrchu Košík stávalo eneolitické a později slovanské hradiště.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * tvrziště
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 301.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 4. Praha: Evans, 1996, s. 43.
  See also related Tvrz Košík (Neumětely, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.