Number of the records: 1  

Městský znak (Žebrák, Česko)

 1. Corporate nameMěstský znak (Žebrák, Česko)
  Place Žebrák (Česko)
  Events03.12.1674 - znak poprvé vyobrazen
  DescriptonČervený štít se stříbrnou pravou horní čtvrtinou. V ní stojí doprava obrácené zvíře, složené do pasu z medvěda (přirozené hnědé barvy s červeným vyplazeným jazykem) a od pasu dolů z dvouocasého stříbrného lva. Nad štítem je kolčí přilba s korunou a s červenobílými přikrývadly, jako klenot vystupuje z koruny opět stejné zvíře jako ve štítě, pouze obrácené doprava a vztyčené na zadních nohách. - Takto byl městský znak poprvé vyobrazen v majestátu císaře Leopolda I. z r. 1674. Do té doby se na pečetích Žebráku vyskytovalo znamení českého lva.
  Keywordserby * městské znaky * dějiny města
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 161-162.
  See also related Městská pečeť (Žebrák, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1