Number of the records: 1  

Tvrz (Želkovice, Beroun, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Želkovice, Beroun, Česko)
  Place Želkovice (Beroun, Česko)
  DescriptonTvrz byla součástí dvora, stávala patrně v místech dnešního vyvýšeného ohrazeného výběhu pro koně uprostřed statku Špýchar. - Historie zdejšího dvora sahá až do 15. stol., kdy zde byla manská pevnost. Tvrz není písemně doložena, její existenci připomínalo tvrziště, které bylo viditelné ještě na konci 19. stol. - Tvrz obdélného půdorysu stávala uprostřed dvora, obklopena hospodářskými budovami. Tvrziště bylo vyvýšeno nad okolí a ohrazeno pevnou zdí, okolo dvora byly valy a příkopy, napájené vodou z blízkého rybníka.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * hospodářské dvory * manství
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 6. Praha: Argo, 1995, s. 223-224.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 6. Praha: Evans, 1997, s. 67.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1