Number of the records: 1  

Tvrz (Zlatníky, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Zlatníky, Česko)
  Place Zlatníky (Česko)
  Events1314 - první zmínka o tvrzi
  1665 - poslední zmínka o tvrzi
  DescriptonStávala nedaleko kostela sv. Petra a Pavla, na okraji návsi obce. - Postavena při zdejším poplužním dvoře za Velfloviců, písemně poprvé zmiňována v r. 1314. Velflovici tvrz postoupili lokátorovi a zároveň prvnímu rychtáři Otovi jako dědičnou rychtu, vymínili si v ní přitom několik místností pro letní pobyt. Ke tvrzi v té době patřil i sad a dva rybníky. Od poloviny 14. stol. se majitelé tvrze často střídali. Jako rychta byla tvrz užívána až do konce 16. stol., potom byla vrchností vykoupena a z celého dvora byl vytvořen lánový statek. V 17. stol. tvrz zpustla, poslední zpráva o ní je z r. 1665. - Zbytky zdí a brány, které byly patrné ještě v polovině 19. stol. u kostela a protějšího hostince, považoval historik August Sedláček mylně za rozsáhlou tvrz s branami a baštami. Podle zápisu z druhé poloviny 17. stol. však byla základem tvrze obytná věžovitá stavba (obvyklá u tvrzí 13. a 14. stol.), při ní stál hospodářský dvůr (stáj pro dobytek, sýpka a obytné stavení pro čeleď) a ovocný sad. Pozdější průzkumy (J. Sommer ve své Topografii a zejména katastrální mapy z r. 1841) však odhalily zajímavou skutečnost. Zmíněné trosky nebyly zachovalé části staré tvrze, ale bývalého kamenného opevnění obce! Tato zřídka vídaná fortifikace měla být navíc zpevněna baštami. - Později byly na místě bývalé tvrze postaveny tři chalupy, dnes zde stojí kulturní dům.
  Keywordstvrze * zaniklé tvrze * rychty * opevnění * hradby * bašty
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 370.
  HOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s. 178.
  ŠMILAUEROVÁ, Eva. Zlatníky. [Zlatníky], 1976, s. 9.
  ČÍŽEK, Jiří. Hrady.cz: Zlatníky [online]. c2007. [cit. 2007-02-02]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/?OID=2122.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1