Number of the records: 1  

Špýchar (Únětice, Česko)

 1. Corporate nameŠpýchar (Únětice, Česko)
  Place Únětice (Česko)
  DescriptonVýchodně od kostela, součást hospodářského dvora. - Špýchar nechal r. 1752 postavit zdejší farář Václav Nespěšný k uskladňování obilí. - Obdélníkový, patrový, se dvěma rizality, členěný obdélníkovými okny, jižní rizalit má v nárožích pásy kvádrového kamenného zdiva, v prvním patře okno s orámovaným zdobným překladem nad sebou. Rizalit vrcholí štítem upraveným v 19. stol. Členění fasády dnes již málo znatelné, zachovány zůstaly provlékané mříže a kamenné ostění vstupu. Vnitřní prostory zcela přestavěny. - V současné době (2004) má špýchar v nájmu Spolek pro obnovu únětické kultury, jehož záměrem je zde vybudovat muzeum.
  Keywordsšpýchary * hospodářské dvory * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 141.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 365.
  DVOŘÁK, Vladimír. Z historie Únětic: špejchar [online]. [cit. 2002-01-15]. Dostupné z: http://www.unetice.cz/.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1